of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BTT-214
Bilgisayar Destekli Tasarım
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İşletim sistemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketlerini kullanılabilir bir duruma gelmiş öğrencinin,sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım(CAD) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilme, bu paketi kendi mesleğinde kullanılabilir bir duruma getirecek bilgi ve beceri kazanabilme.
Dersin Hedefleri
1. Tercih edilen program paketi için gerekli donanım ve yazılımın tanıtımı programın yüklenmesi , çalıştırılması, ekran ayarları ve konfigürasyon ayarlarını yapabilme.
2. Temel çizim komutlarını kullanarak obje oluşturma ve oluşturulan objeler üzerinde değişiklikler yapma objeleri birbiri ile irtibatlandırma işlemlerini yapabilme.
3. Düzeltme ve düzenleme komutlarını tanıyabilme, oluşturulan objeler üzerinde bu komutları uygulayabilme.
4. Görüntü kontrol komutlarının işlevlerini kavrayabilme, bu komutlarla işlem yapabilme.
5. Bloklama işlemlerini kavrayabilme. Mesleğe uygun özel sembol kütüphanesi oluşturabilme, çizim katmanları (sayfaları) ile ilgili işlemleri yapabilme.
6. Çizilen objelerin ölçülendirilmesi ve kapalı objelerle ilgili tarama işlemlerini yapabilme.
7. Program paketini kullanarak yapılan çizim ve tasarımların çıktılarını alabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Programı paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapar.
2. Temel çizim komutlarının (daire, yay, çizgi, elips, çokgen, dikdörtgen, nokta, yazı v.b.)işlevlerini tanır.
3. Düzeltme ve sorgulama komutlarının (Silme, taşıma, kopyalama, döndürme, ölçülendirme, ayna görüntüsü elde etme, bölme v.b.) işlevlerini yapar.
4. Temel görüntü komutlarının işlevlerini kavrar.
5. Bloklama komutlarını kullanarak kendi objelerini oluşturur.
6. Çizim sayfaları ve özelliklerini kavrar.
7. Seçilen objelerin uygun ölçülendirme stilini kullanarak ölçülendirme işlemi yapar.
8. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma ile ilgili genel bilgileri kavrar.
Dersin İçeriği
Tercih edilen Paket programı yardımıyla örnek analog ve sayısal devrelerin oluşturulup (çizilip), çalıştırılması (simülasyon), analizlerinin (test ve ölçüm ) yapılması, maliyet analizinin oluşturulması, devrenin yazıcı veya çizici yardımıyla bastırılması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
10
Ödevler
1
3
3
Devam
1
10
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
60
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Autocad Bilgisayar Destekli Tasarım. Dr Kayacan,M.C.,Dr Çelik, Ş.A., Aydoğdu,N., Bayrak Matbacılık Ltd Şti.,2002
2.AutoCAD 2004, Seçkin Yayınları, AutoCAD 2008 Seçkin Yayınları
3.Baykal,G., “Autocad 2000”, Pusula Yayıncılık ve İlt.Şti., 1999
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek