of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BTT-215
Veri Tabanı ve Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (MS Access) görsel arayüzü ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak
Dersin Hedefleri
1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenmek
2) Veri tabanı temel kavramlarını öğrenmek
3) Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini öğrenmek
4) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini öğrenmek
5) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini öğrenmek
6) Bir sistemin veri tabanı tasarımını öğrenmek
7) Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevlerini, veritabanı iç işlemlerini öğrenmek
8) SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturmayı öğrenmek
9) SQL komutlarını kullanarak kayıt, güncelleme, silme işlemlerini öğrenmek
10) SQL komutlarını kullanarak kayıtlar üzerinde temel sorgular yapabilmek
11) MS Access veri tabanı yönetim sistemi uygulama programını veritabanı yapabilmek
12) MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar oluşturmak, oluşturulan tablolar arasında ilişkiler gerçekleştirmek
13) Tablolara veri girmek, güncellemek ve silmek için form sayfaları oluşturmak
14) MS Access görsel arayüzünü kullanarak sorgular oluşturmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını bilir
2) Veri tabanı temel kavramlarını bilir
3) Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini bilir
4) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini bilir
5) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini bilir
6) Bir sistemin veri tabanı tasarımını gerçekleştirebilir
7) Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevlerini bilir, veritabanı iç işlemlerini bilir
8) SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini bilir, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturabilir
9) SQL komutlarını kullanarak kayıt ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir
10) SQL komutlarını kullanarak kayıtlar üzerinde temel sorgular gerçekleştirebilir
11) MS Access veri tabanı yönetim sistemi uygulama programını veritabanı oluşturabilir
12) MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar oluşturabilir, oluşturulan tablolar arasında ilişkiler gerçekleştirebilir
13) Tablolara veri girmek, güncellemek ve silmek için form sayfaları oluşturabilir
14) MS Access görsel arayüzünü kullanarak sorgular oluşturabilir
Dersin İçeriği
Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevleri, veritabanı iç işlemleri, Ms SQL Server ve SQL kullanarak veri tabanı sistemi oluşturma, SQL komutları/uygulamaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
119
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
[1]Veritabanı Yönetim Sistemleri ve SQL/ PL- SQL/ T- SQL , Zehra Alakoç Burma, Seçkin Yayıncılık 2009
[2]Veritabanı Yönetim Sistemleri, Yaşar Taşdemir, Türkmen Kitapevi 2004
[3]Veritabanı Yönetim Sistemleri,Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay, Dr. Gül Tokdemir ,Kendi Yayınevi 2010
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek