of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAT-220
İnternet Güvenliği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnternet, ağ ve bilgi güvenliği alanında kullanılan yöntemler, saldırı metotları ve korunma konusunda bilgiler vermek.
Dersin Hedefleri
İnternet, ağ ve bilgi güvenliği alanında kullanılan yöntemler, saldırı metotları ve korunma konusunda bilgiler vermek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenci, temel veri iletişimini ve ağ kavramlarını bilir.
Öğrenci, şifreleme ve kodlama yöntemleri ile özet fonksiyonlarının çalışma prensiplerini bilir.
Öğrenci, çeşitli saldırı ve istismar metotları ile bunlardan korunma yöntemlerini bilir.
Öğrenci, kurumsal ağ güvenliği, siber güvenlik ve risk yönetimi konularını bilir.
Dersin İçeriği
Veri İletişimi; Ağ ve Ethernet; OSI Referans Modeli; Protokol ve Port Kavramları; TCP/IP´nin Yapısı; İnternet Protokolü (IP); ARP Dinleme; Kodlama Teknikleri; Anahtar Temelli Şifreleme; Özet Fonksiyonları; Saldırı ve İstismar Metotları; Kod Sızması Saldırıları; Kurumsal Ağ Güvenliği; Siber Güvenlik ve Risk Yönetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
20
Ödevler
2
9
18
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ÇÖLKESEN Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, ISBN:975-6797-00-2, 2002
KARAARSLAN Enis, “Network (Ağ) Güvenliği Temelleri” Eğitim Notları, 2008
TURGUT, Hulusi, “Ağ Teknolojilerine Giriş”, Gelişim Yayınları, 2004
ÖZBİLEN, Alper, “Kablosuz Ağlar”, Pusula Yayınları, 2006
Diğer Kaynaklar
ÇÖLKESEN Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, ISBN:975-6797-00-2, 2002
KARAARSLAN Enis, “Network (Ağ) Güvenliği Temelleri” Eğitim Notları, 2008
TURGUT, Hulusi, “Ağ Teknolojilerine Giriş”, Gelişim Yayınları, 2004
ÖZBİLEN, Alper, “Kablosuz Ağlar”, Pusula Yayınları, 2006
Materyal
Dokümanlar
ÇÖLKESEN Rıfat, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, ISBN:975-6797-00-2, 2002
KARAARSLAN Enis, “Network (Ağ) Güvenliği Temelleri” Eğitim Notları, 2008
TURGUT, Hulusi, “Ağ Teknolojilerine Giriş”, Gelişim Yayınları, 2004
ÖZBİLEN, Alper, “Kablosuz Ağlar”, Pusula Yayınları, 2006
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek