of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LVT-101
Anatomi
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Erkan ALAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere anatominin tanımı ve temel kavramları, vücut sistemlerini tanımalarını sağlamak
Dersin Hedefleri
1- Anatominin tanımı ve Temel anatomik kavramlar 2- Osteoloji 3- Artroloji 4 - Myoloji 5- Sindirim Sistemi 6-Solunum sistemi 7-Boşaltım sistemi 8-Dolaşım sistemi 9-Sinir sistemi 10Duyu organları 11- Evcil kanatlıların anatomisi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ö01 Anatomik kavramların ve terimlerin öğretilmesi Ö02 İskelet sistemindeki kemiklerin ,eklemlerin ve kasların öğretilmesi Ö03 Sindirim sistemi,solunum, Boşaltım,Dolaşım,Sindirim sistemi organlarının öğretilmesi Ö04 Vücuttaki organların normal pozisyonlarının öğretilmesi Ö05 Bu bilgiler dahilinde uygulama maniplasyonlarının seçilmesi
Dersin İçeriği
Anatominin tanımı, genel bölümleri, temel kavramlar, Hücre, anatomik terimler.Hareket sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım ve üreme sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi ve duyu organlarını öğretmek.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2