of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LVT-113
Veteriner Laboratuar Teknik ve Prensipleri
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Gülçin YAŞAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin laboratuar malzemelerini tanıması,laboratuar cihazlarını tanıması ve bunların kullanımlarını öğrenmesi,deney yapabilme yetilerinin geliştirilmesi ve laboratuar temizliği
,güvenliği,davranşı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamak.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin laboratuar malzemelerini tanımas, deney yapabilme yetilerinin geliştirilmesi ve laboratuar temizliği ,güvenliği,davranşı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Laboratuvarda çalışma prensiplerinin öğrenilmesi
Laboratuvar güvenliği ve kazaları hakkında bilgi sahibi olmak. Laboratuvar malzemeleri ve cihazlarının tanınması kullanımlarının öğrenilmesi
Biyolojik örnek alma ve analiz etme yeteneklerinin sağlanması.
Bilimsel çalışmalarda yardımcı personel olarak çalışabilmesi
Dersin İçeriği
Hematolojik tanı yöntemlerini ile biyokimyasal yöntemlerin, amaç, araç-gereç, tenik ve sonuçları hakkında bilgi vermek
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
VETERİNER LABORATUVAR
TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ
Diğer Kaynaklar
-Veteriner Laboratuvar Teknikleri Ve Prensipleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
Materyal
Dokümanlar
-Veteriner Laboratuvar Teknikleri Ve Prensipleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Kendi hazırladığım slayt notlarım
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5