of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LVT-241
Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Mustafa ASLAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sürü sağlığı
Dersin Hedefleri
Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Bakım, Yönetim ve Sağlık
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ö01 Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.
Ö02 Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
Ö03 Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
Ö04 Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.
Ö05 Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
Ö06 Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
Ö07 Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.
Ö08 İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
Ö09 Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
Ö10 Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
Dersin İçeriği
1 Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Sürü Sağlığı
Prensipleri
2 Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Bakım,Yönetim ve Sağlık
3 Süt ineklerinde Sürü Sağlığı ve Üretimi
4 Beslenmenin Sürü Sağlığına Etkisi
5 Sürüde Reprodüktif Sağlık
6 Sürüde Meme Sağlığı
7 Sürüde Meme Sağlığı
8 Ara sınav Sürüde Meme Sağlığı
9 Ruminantlarda Hasta Hayvanların Belirlenmesinde Önemli
Noktalar
10 Hastalıklardan Genel Koruma
11 Biyogüvenlik
12 Sürü Sağlığını Etkileyen Önemli Hastalıklar
13 Sürü Sağlığını Etkileyen Önemli Hastalıklar
14 Sürü Sağlığını Etkileyen Önemli Hastalıklar
15 Final
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2