of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-104
Gıda Mikrobiyolojisi
3.0
1.0
0.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
SÜMEYRA AYDEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Gıda ve mikroorganizma ilişkisini öğretmek. Çeşitli gıdalarda mikroorganizma gelişimi hakkında bilgi vererek gıda mikrobiyolojisinde iyi gıda mühendisi olmalarını sağlamak. Arzu edilmeyen mikrobiyal gelişimin engellenmesi ile mikrobiyal bozulmanın durdurulması hakkında temel bilgileri göstermek. Temel mikrobiyolojik laboratuvar uygulamalarında el becerilerini artırmak
Dersin İçeriği
Gıda endüstrisinde önemli mikroorganizmalara giriş; Gıdalarda önemli mikroorganizmaların özellikleri; Gıdaların kontaminasyon kaynakları; Gıdaların mikroflorası; Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, su ürünleri, kanatlı ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, meyve-sebze ve ürünleri, baharatlar, tahıllar, karışık gıdalar, yağ ve yağ bazlı ürünler gibi gıdaların mikrobiyolojik değerlendirmesi; Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler; Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen bozulma tipleri ve kimyasal değişiklikler; Gıdalarda mikrobiyal gelişmenin kontrolü ve gıda muhafaza yöntemleri; Gıda kaynaklı hastalıklar; Gıda zehirlenmeleri; Gıdaların mikrobiyolojik analizlerindeki temel prensipler ve laboratuvar uygulamaları; Önemli patojen ve indikator mikroorganizmaların sayım, izolasyon, ve identifikasyon yöntemleri; Gıda kalitesi ve güvenliğinin mikrobiyal analizler ile değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Gıda Mikrobiyolojisinin gelişimi ile gıdalarda önemli bakteri, maya ve küflerin öğrenilmesi
DK2
Gıdalarda mikrobiyal kontaminasyon kaynakları ve mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörleri öğrenme
DK3
Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikleri öğrenme
DK4
Gıda sistemlerinde mikrobiyolojik sayım yöntemlerini, sonuçların değerlendirilmesini ve rapolamayı öğrenme
DK5
Gıdalarda görülen mikrobiyal bozulma şekillerini öğrenme
DK6
Mikroorganzimalara karşı gıdaların muhafaza yöntemleri