of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-111
Genel Kimya
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Neslihan NOHUT MAŞLAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Gelendost Meslek Yüksekokulu
E-Posta
neslihannohut@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
09:30-10:20
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Kimya ile ilgili genel bilgilerin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Maddenin yapısı, özellikleri ve kimyanın temel kavramlarının öğretilmesi, atomun yapısı ve atom modellerinin, periyodik cetvelin, kimyasal tepkimeler ve stokiyometrik hesaplamaların, kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Maddenin Özellikleri ve Ölçümü
Atomun Yapısı ve Atom Modelleri
Atomun Yapısı ve Periyodik Cetvel
Kimyasal Bileşikler ve Bileşiklerin Adlandırılması
Kimyasal Tepkimeler
Gazlar ve Özellikleri
Katılar ve Kristal Yapılar
Kimyasal Bağlar
Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler
Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
Asitler ve Bazlar
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Web Tab. Öğrenme
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Maddenin sınıflandırılması, element ve bileşikler ve karışımların özellikleri maddenin ayırt edici özellikleri ve maddenin fiziksel ve kimyasal Özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Maddelerin tanınma parametrelerini çözümleyebilir.
DK2
Maddenin halleri ve karışımların ayrılması, bileşiklerin ayrışması, Uluslararası Birim (SI) Sistemini, anlamlı rakamlar ve birim dönüştürmeleri tanıma prensiplerini açıklar.
DK3
Atomun yapısı hakkında bilgi verir. Proton, nötron ve elektron kavramlarını açıklar.
DK4
Periyodik cetvel ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Kimyasal bileşikler, iyonik ve kovalent bağ kavramlarını tanımlar. Kimyasal formül, basit formül ve yapı formülünün temel prensiplerini ve bileşiklerin anyonların ve katyonların nasıl adlandırıldığını açıklar.
DK6
Kimyasal tepkimelerinin nasıl gerçekleştiğini, stokiyometri kavramını, reaksiyon verimi gibi kavramları açıklar.
DK7
Gazlar ve özellikleri, gaz yasaları, katılar, sıvılar ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Maddenin hallerinin sorgular.
DK8
Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimlerin nasıl gerçekleştiğini kavrar.
DK9
Çözeltilerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Çözünürlük ile ilgili genel kavramları öğrenir. Maddelerin çözünürlüğüne etki eden etmenleri anlatır.
DK10
Asit ve baz çözeltilerin özelliklerini öğrenir.