of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-113
Genel Matematik
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Hüseyin ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı mikroorganizmaları (bakteri, fitoplazma, virus, viroid, prion, alg, fungus vb.) tanıtmak, mikrobiyal yaşamın önemli özellikleri üzerinde temel bilgi vermek ve mikroorganizmaların yaşamımızın her alanındaki (olumlu, olumsuz) rollerini anlatmaktır.
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefi mikroorganizmalar ve mikrobiyolojinin önemini anlamak, prokaryotik hücre biyolojisini (metabolizma ve genetik), mikroorganizmaların besinsel ve fiziksel ihtiyaçlarını tanımlamak, mikroorganizmalarla çalışmak için gereken temel
laboratuvar tekniklerini (ekim yöntemleri, Gram boyama, Aside rezistan boyama, spor boyama) laboratuvar ortamında yapmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Gıda mikrobiyolojisi dersi için temel oluşturabilme
2.Mikroorganizmaların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma
3.Mikroorganizmaların hücre yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi
4.Mikrobiyal üreme ve metabolizma bilgilerini kavrayabilme
5.Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle mikrobiyal üremenin engellenmesi hakkında bilgi
6.Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları hakkında bilgi
7.Aseptik teknik, kültür ve preperat hazırlama ve uygun sterilizasyon teknikleri gibi temel mikrobiyoloji teknikleri becerisi
8.Işık mikroskobunu kullanabilme ve bilinmeyen bir mikroorganizmayı boyama yöntemlerini kullanarak özelliklerini belirleyebilme yeteneği
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojiye giriş, Terminoloji, Sınıflandırma, Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri ve bu mikroorganizma gruplarının gıda mikrobiyolojisi açısından önemi, Mikrobiyal metabolizma, Mikrobiyal üreme, Mikroorganizmaların kontrolü
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2