of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-102
Gıda Kimyası ve Biyokimyası
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
6-Sultan ACUN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gıdaların temel bileşiminin, gıdalarının bileşiminden dolayı ortaya çıkan kimyasal değişmeler ve bileşimin bu değişmelere olan etkilerinin öğrenilmesi
Dersin Hedefleri
Gıdaların temel bileşiminin, gıdalarının bileşiminden dolayı ortaya çıkan kimyasal değişmeler ve bileşimin bu değişmelere olan etkilerinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Gıda kimyası ve biyokimyasının önemi ve çeşitli disiplinlerle olan ilişkisini kavrama

2)Gıdaların oluşumu, fiziksel, kimyasal değişimleri, raf ömrünün belirlenmesinde önemli olan etmenleri anlama

3)Temel gıda bileşenleri ve işlevlerini kavrama

4)Bileşenlerin metabolizmadaki fonksiyonlarını öğrenme
Dersin İçeriği
Su. Karbonhidratlar. Lipitler. Proteinler. Enzimler (Yapısı, özellikleri). Enzim kinetiği. Vitaminler(Yağda ve suda çözünen vitaminler). Mineral maddeler. Enzimatik esmerleşme, Enzimatik olmayan esmerleşme. Lipit hidrolizi. Lipit oksidasyonu. Pigment degredasyonu.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Demirci, M., 2001. Gıda Kimyası. ISBN: 975-97146-2-0. Onur Grafik. Tekirdağ,Türkiye.
2-Saldamlı, İ., 1998. Gıda Kimyası. ISBN: 975-8339-00-1. Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Ankara, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek
5
2
Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek
5