of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-203
Süt Teknolojisi
2.0
1.0
0.0
2.5
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Önemli bir gıda maddesi olan sütün tanıtılması. Süt Üretimi, Süt hayvancılığı, sütün oluşumu ve sağımı. Sütün Nitelikleri. İçme sütü Teknolojisi. Sütün işletmeye kabulü sırasında yapılması gereken analizler. Süte uygulanan ön işlemler.
Dersin Hedefleri
Süt ve süt ürünlerinin işleme teknolojisini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sütün tanımı ve bileşimi
Süt Üretimi
Süt hayvancılığı
Sütün oluşumu ve sağımı
Sütün Nitelikleri
İçme sütü Teknolojisi
Sütün işletmeye kabulü sırasında yapılması gereken analizler
Süte uygulanan ön işlemler
Sütün bileşimi üzerine etki eden faktörler
Kaliteli süt üretimi için yapılması gerekenler
İçme sütü teknolojisi
Dersin İçeriği
Sütün bileşenleri;sütün duyusal, fiziksel ve kimyasal özellikleri; süt işletmeleri temel ekipmanları, içme sütü teknolojisi, fermente süt ürünleri teknolojisi, peynir teknolojisi, tereyağı teknolojisi, koyulaştırılmış süt ve süt tozu teknolojisi, dondurma teknolojisi, süt endüstrisinde kalite kontrol
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
152
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Üçüncü, 2005. Süt ve Mamülleri Teknolojisi
http://www.rpaulsingh.com/animated%20figures/animationlisttopic.htm
http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/home.html
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek
5
2
Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek
4