of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-209
Fermentasyon Teknolojisi
2.0
1.0
0.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fermantasyon teknolojisi ve fermente gıdaların üretim teknolojisi hakkında bilgi vermek ve pratik olarak uygulamalarını sağlamak
Dersin Hedefleri
Fermantasyon teknolojisi ve fermente gıdaların üretim teknolojisini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Fermantasyonun tanımı ve gıda teknolojisindeki önemini anlama
Fermantasyon mikroorganizmalarını ve sınıflandırmalarını öğrenme
Çeşitli fermente ürünlerin üretim yöntemi hakkında teorik bilgi sahibi olma
Teorik olarak öğrenilen bazı fermente ürünlerin pratik olarak uygulanmasını ve karşılaşılan sorunların nedenlerini kavrama
Dersin İçeriği
Fermantasyon Biyokimyası ve Önemi: Hammaddelerin bileşimi, fermantasyonda rol alan mikroorganizmalar ve özellikleri. Fermantasyon iz yolları (EMP, Fosfoketolaz vb.). Fermente ürün eldesinde kullanılan sistemler, çalışma prensipleri. Fermente ürünler: Fermente gıda ürünleri ve endüstriyel açıdan önemli diğer ürünlerin üretim teknolojileri. Alkol Teknolojisi. Sirke teknolojisi. Şarap teknolojisi. Turşu üretimi. Zeytin üretimi. Boza üretimi.Fermente ürünlerde kalite analizleri. Yüksek alkollü içkiler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
2
6
Devam
0
0
Sunum
3
2
6
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
5
2
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2