of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-213
Bitkisel Yağ Teknolojisi
2.0
1.0
0.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Nurgül ŞENOL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitkisel yağ teknolojisinin temel kavramlarını anlamak
Dersin Hedefleri
Lipid kimyası, Yağlık tohumların ve zeytinlerin özellikleri ve depolanma şartları
Lipid kimyası, Ekstraksiyon metodları ve kullanılan ekipman Rafinasyon aşamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bitkisel Yağ teknelojisinin temelleri, Lipid kimyası, Ekstraksiyon metodları ve kullanılan ekipman Rafinasyon aşamaları
Dersin İçeriği
Lipid kimyası: yağ asitlerinin yapıları ve özellikleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri, gliserol ve yağ asit esterleri, mono-, di-, triaçilgliseroller, geometrik ve pozisyon izomerizmleri Bitkisel yağların beslenmedeki önemi, fitosteroller, kolesterol Terpen ve fitosteroller gibi sabunlaşabilen ve triaçilgliserol, fosfatidler ve serebrozitler gibi sabunlaşma reaksiyonu göstemeyen lipitler, bunların yapıları ve özellikleri. Yağlık tohumların ve zeytinlerin özellikleri ve depolanma şartları Ekstraksiyon metodları ve kullanılan ekipman Rafinasyon aşamaları; nötralizasyon, ağartma, deodorizasyon, winterizasyon Sıvı yağ işlemesinde kullanılan makinalar Zeytin yağı işleme, zeytinyağ tipleri, sızma, riviera vb. Margarin üretimi Sıvı yağlarda karşılaşılan kusurlar, Lipid oksidasyon Asit değeri, Abbe refraktometre ile kırılma çeşitli sıvı yağların kırılma indislerinin ölçülmesi, sabunlaşma değeri, iot değeri, peroksit değeri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
2
10
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Nas S., Gökalp H.Y., Ünsal M., ‘Bitkisel Yağ Teknolojisi’, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No:005, Mühendislik Fakültesi Matbaası, 1998, Denizli Türkiye.
2)Gümüşkesen S.A.,’Bitkisel Yağ Teknolojisi’ Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yayın No:5, 1999,İzmir, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
4