of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-215
Beslenme İlkeleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Nurgül ŞENOL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Besinlerin insan vücudundaki metabolizması.
Dersin Hedefleri
Besinlerin insan vücudundaki metabolizması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Beslenmenin büyüme ,gelişme ve sağlık üzerine etkilerini izah etmek
Yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan sorunları tanımlamak
Besin gruplarını sıralamak ve işlenerek saklama yöntemlerini ana hatlarıyla belirtmek
Özel durumlarda beslenmenin normal durumda beslenme ile arasındaki farklılıkları ana hatlarıyla belirtmek
Dersin İçeriği
Kavramlar: beslenme, kalori, WHO, RDA, kalorimetre, enerji. Akdeniz, Asya, ABD beslenme piramitleri ve yapılan son önemli değişiklikler ve nedenleri. Sindirim sistemi, protein, karbonhidrat ve lipitlerin sindirimleri ve sistemdeki önemli enzimler. Başlıca enerji veren beslenme grupları ve önemleri: proteinler, karbonhidratlar, lipitle, kalori miktarları, gerekli günlük enerji sağlamada ne kadar tüketilmeleri ve hesaplama yöntemleri, vücuttaki metabolizmaları. Kolesterol, yapısı, vücuttaki görevleri, kandaki LDL ve HDL miktarları, bitkisel yağların beslenmede önemi, balık yağları ve omega yağ asitlerinin sağlık üzerine etkileri. Suyun vücuttaki önemi ve görevleri. Vitamin ve mineraller, eksikliklerinde görülen rahatsızlıklar, toksik etkileri, günlük tavsiye edilen miktarları ve kaynakları. Sağlıklı gıda ingrediyenleri, lifler, antioksidantlar, Vit C, Vit E,likopen, tocopferoller, CLA, selenyum, çinko vb.Beslenmenin sağlık üzerine etkileri: kalp hastalıkları, kanser, şeker, obezite
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Demirci, M., Beslenme, Rebel Yayıncılık, 2002
2-Baysal, A., Beslenme. Hatipoğlu Yayınevi, 2004.
3-Demirci, M., Beslenme. Rebel Yayıncılık, 2002
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
3