of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GIT-223
Gıda Ambalajlama Teknolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Okan BAYRAM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ambalajlama ve Paketlemenin temel kavramlarını anlamak
Dersin Hedefleri
Gıdalar için ambalajlama ve paketlemenin önemini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Gıdalar için ambalajlama ve paketlemenin önemini öğretmek
Dersin İçeriği
1. Ambalajın Tanımı, Önemi ve Fonksiyonları 2. Gıdalardaki Bozulmalar ve Kinetik Reaksiyonları 3. Ambalaj Materyalleri a. Cam b. Metal c. Kağıt d. Ahşap e. Plastik f. Kompozitler (lamine materyaller) 4. Ambalajlama Teknikleri ve Otomasyonu 5. Ambalaj Tasarımı ve Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi 6. Spesifik Gıdaların Ambalajlanması a. Neme Duyarlı Gıdalar b. Oksijene Duyarlı Gıdalar c. Donmuş Gıdalar d. Et ve Ürünleri 7. Aseptik Ambalajlama 8. Modifiye ve Kontrollü Atmosfer ile Ambalajlama 9. Gıda-Ambalaj Etkileşimleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Keleş F., ‘Gıda Ambalajlama İlkeleri’, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:189, 1998, Erzurum, Türkiye.
Diğer Kaynaklar
Üçüncü,"Gıda Ambalajlama Teknolojsi", Meta Basım Matbaacılık,2007,İzmir
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek
5
2
Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek
4