of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-103
Yerel Yönetimler l
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu Yönetimi öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgi kazandırmak.
Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir. Küreselleşme sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması bu alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır. Yerel Yönetimler Önlisans Programı da artan bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde çalışabilecek personel yetiştirmek amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları öğrenme
2) Yerel yönetimlerin yapısını öğrenme
3) Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki farklılıkları anlama
4) Yerel yönetimlerin hukuki dayanakları olan yasaları öğrenme
5) Yerel yönetimlerin hizmet sunma yöntemlerini ayrıntısı ile öğrenme
6) Yerel yönetimlerdeki reform süreçlerini anlamlandırabilme
7) Yerel yönetimlerin sorunlarını tanıma ve çözüm önerileri getirebilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları öğrenir
2) Yerel yönetimlerin yapısını öğrenir
3) Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki farklılıkları anlar
4) Yerel yönetimlerin hukuki dayanakları olan yasaları öğrenir
5) Yerel yönetimlerin hizmet sunma yöntemlerini ayrıntısı ile öğrenir
6) Yerel yönetimlerdeki reform süreçlerini anlamlandırabilir
7) Yerel yönetimlerin sorunlarını tanıma ve çözüm önerileri getirebilir
Dersin İçeriği
Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimleri tanımak, yasal dayanaklarını incelemek ve reform süreçlerinin anlamlandırmak.
Yerel Yönetimlerin tarihsel gelişimini öğrenmek.
Dünya'da uygulanan farklı yönetimleri bilmek.
Yönetimde reform sürecini öğrenmek.
Yerel Yönetimlerin maliyesi öğrenmek

Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
10
50
Ödev
0
0
Ödevler
1
8
8
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. H.GÜL,H.M.KİRİ, N. NEGİZ,İ. GÖKDAYI, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara 2014.
2.Yusuf ŞAHİN, YEREL YÖNETİMLER, Ekin Yayınları, 2014 Bursa.
3.Ahmet ULUSOY, Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık 2012.
4.ŞENGÜL, Tarık, (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar, Demokrasi Kitaplığı, Arayışlar Tartışmalar Deneyimler Dizisi:6, WALD, Birinci Basım, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
5
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
5