of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-108
Çevre Bilimleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
DOC.DR.MEHMET RÜŞTÜ ÖZEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin çağımızın en önemli sorunlarından birisi olan çevre sorunlarına karşı dikkatini çekmek, çevre politikasının temellerini öğrenmek ve yapacakları araştırmalarla bilinçlenmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Çevre sorunlarının ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerini öğrenmek Çevre, Çevre politikası, çevreci düşünce, çevre politikası, stratejileri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çevre sorunlarının ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerini öğrenir, Çevre, Çevre politikası, çevreci düşünce, çevre politikası, stratejileri hakkında bilgi sahibi olur
Dersin İçeriği
Temel çevrebilim ve çevre sorunları terimleri (ekoloji, çevre koruma, çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik, Gündem 21, ÇED vb.); çevre politikalarının temel ilkeleri, temel çevre politikası türleri, çevre sorunlarının ulusal ve uluslararası boyutları, küresel ısınma, ozon tabakası deliği, BM, UNEP, UNDP, UNESCO, AB ve sivil toplum kuruluşlarının çevre sorunlarıyla mücadelesindeki rolü çevre ve kalkınma konusundaki BM konferansları, AB’de çevre politikaları ve çevre politikalarının temel ilkeleri, Türk çevre politikası, Türkiye’de çevre yönetimi, Türk çevre politikasının temel ilkeleri ve anayasal yasal çerçevesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
60
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
70
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
Diğer Kaynaklar
Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
Materyal
Dokümanlar
Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
 
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak