of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-112
Yerel Yönetimler ll
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan yerel yönetimlerin teorik arka planını ve dayandığı değerleri ele almak ve bu çerçevede ülkemizdeki yerel yönetim birimlerini görev, yetki, kuruluş, örgüt yapısı, teşkilatı, mali yapısı, yönetimler arası ilişkiler vb. bütün yönleri ile incelemektir.
Dersin Hedefleri
Öğrenciyi yerel yönetimlerin tanımı, doğuş nedenleri, Yerel yönetimlerin temel ilkeleri, yerel yönetimlerde görev ve gelir bölüşümü, yerel yönetimlerin türleri ve tanıtılması, yerel yönetimlerin organları ve oluşumu, görev ve yetkileri hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri ve bunların uygulamaya
yansıma biçimlerini anlatır.
2.Yönetim yapısı işinde mahalli idarelerin yerini ve önemini kavrar.
3.Yerel Yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Mahalli idarelerin tanımı, önemi, dayandığı değerler; yerinden
yönetim ve mahalli idareler, Anayasalarda mahalli idareler ve yerel demokrasi, mahalli idare kuruluşları; Belediye, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Köyler; görevleri, organları ve
yönetimi, mahalli idare birlikleri, mahalli idarelerde hizmet
yöntemleri, merkezi idare-mahalli idare ilişkileri, mahalli idarelerin gelişimi, mahalli idareler ve hemşehri ilişkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
10
50
Ödev
0
0
Ödevler
1
8
8
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
1- ŞAHİN, Yusuf. Yerel Yönetimler, Ekin Basım Yayın, Bursa, Eylül 2017.
2- KARAKILÇIK, Yusuf. Yerel Yönetimler, Seçkin Yayıncılık, Akara, Mart 2016.
3- ŞENGÜL, Ramazan. Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, Ekim 2016.
4- ÖKMEN, Mustafa. PARLAK, Bekir. Yerel Yönetimler, Orion Kitabevi, Ankara, Şubat 2013.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
0
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
0