of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-117
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞR. GÖR. NURİTTİN ARIKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal yapının tarihsel gelişimini, unsurlarını, özelliklerini ve değişimini bilmektir. Bunun yanında toplumsal yapının kavramsal ve kuramsal olarak açıklamasını yapabilmek, güncel toplumsal yapı tartışmalarını anlayabilmektir.
Dersin Hedefleri
1)Osmanlı ve Türk toplumsal yapısını tarihsel gelişimini bilmek 2)Toplumsal yapıya ilişkin kavramları ve kuramları anlamak 3)Toplumsal yapının öğelerinin (teknoloji, ekonomi, kültür, sınıflar, yerleşim vb.) nasıl etkileştiğini ortaya koyabilmek 4) Nüfus hareketlerini, toplumsal yapıyı ve toplumsal değişmeyi kavramak 5) Toplumsal yapıya ilişkin güncel konuları bilmek ve yorumlayabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Osmanlı ve Türk toplumsal yapısını tarihsel gelişimini bilmek 2)Toplumsal yapıya ilişkin kavramları ve kuramları anlamak 3)Toplumsal yapının öğelerinin (teknoloji, ekonomi, kültür, sınıflar, yerleşim vb.) nasıl etkileştiğini ortaya koyabilmek 4) Nüfus hareketlerini, toplumsal yapıyı ve toplumsal değişmeyi kavramak 5) Toplumsal yapıya ilişkin güncel konuları bilmek ve yorumlayabilmek
Dersin İçeriği
Türkiye’nin toplumsal yapısının genel hatları, özellikleri ve gelişimi incelenmektedir. İlk olarak Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki toplumsal yapısı ve sonrasında Türk modernleşmesi ve toplumsal alanda yapılan Atatürk İnkilapları ve topluma olan etkileri incelenmektedir. Türkiye’de din ve siyaset, sivil toplum, Türkiye’de iktisat politikaları ve ekonomik gelişim gibi konulara da ayrıca değinilmekte, ve Türkiye’de popüler kültür ve gençlik meseleleri ayrıca incelenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
2
32
Ödev
0
0
Ödevler
1
7
7
Devam
0
0
Sunum
1
7
7
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
1. S. Kalaycıoğlu, “Toplumsal Yapı: toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme” içinde Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ed. Memet Zencirkıran, Nova, Ankara, 2006, ss. 3-16. 2. Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi, 2004. 3. Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999. 4. Ayşe Buğra, Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
0
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
0