of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-201
Türkiye Ekonomisi ve Yerel Yönetimler
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Duygu GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin Türkiye ekonomisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olması ve ekonomik gelişmeleri daha iyi yorumlayabilmesini sağlamak
Dersin Hedefleri
Türkiye ekonomisinin genel özelliklerini öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türkiye ekonomisi’nin tarihsel ve yapısal ögeleri öğrenilmektedir. Sektörel analiz yapabilir.
1980 sonrası ekonomi politikalarında yapılan köklü değişimler hakkında bilgi sahibi olur.
Türkiye‘nin ekonomik yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
Türkiye ekonomisi hakkında yorum ve analiz yapabilir.
Dersin İçeriği
Ders, öğrencilerin aşağıdaki konuları tam olarak öğrenebilmesi için tasarlanmıştır;
Ekonominin temel kavramları, sektörel gelişmeler, yıllar itibariyle türkiye ekonomisi, planlama, üretim
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
10
50
Ödev
1
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
113
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul
Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi
Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
1
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
1