of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-203
Kamu Personel Rejimi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dokroralı Öğretim Görevlisi Murat Yusuf UÇAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere kamu personel yönetiminin amacı,önemi ve kamuda hüküm süren personel sisteminin öğretilmesidir
Dersin Hedefleri
Öğrencilere kamu personel yönetiminin amacı,önemi ve kamuda hüküm süren personel sistemi bilgi ve analiz sürecinin kazandırılmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Kamu personel rejimi hakkında bilgi sahibi olacak
2-Bürokrasi kavramı ve kamuda hüküm süren bürokratik yaklaşımlar ve eleştirileri öğrenecek
3-Kamu personel yönetimini devlet genelinde kuruluş ve işleyiş özelliklerini yalnızca idari, askeri, akademik, adli alanlarda değil, tüm istihdam türleri itibariyle kavrayacaklardır
Dersin İçeriği
Kamu Personel Yönetimi dersi, biçimsel örgütlerin insan boyutunu, kamu yönetimi alanı bakımından irdelemektedir. Konuya “personel sistemi” açısından yaklaşılmakta, hukuk alanının “personel hukuku” ve örgüt biliminin “personel davranışı” bakış açılarından gerekli olduğu ölçüde yararlanılmaktadır
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
4
28
Ödev
1
30
Ödevler
14
2
28
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
1
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
11
11
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
120
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Selçuk Yalçın, Personel Yönetimi, Beta İstanbul 2. Kamil U. Bilgin, Kamu Personel Yönetimi, İmaj Ankara 3 . Zeyyat Sabuncuoğlu, , İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000 3. 657 Devlet Memurlar Kanunu
Diğer Kaynaklar
1. Selçuk Yalçın, Personel Yönetimi, Beta İstanbul 2. Kamil U. Bilgin, Kamu Personel Yönetimi, İmaj Ankara 3 . Zeyyat Sabuncuoğlu, , İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000 3. 657 Devlet Memurlar Kanunu
Materyal
Dokümanlar
1. Selçuk Yalçın, Personel Yönetimi, Beta İstanbul 2. Kamil U. Bilgin, Kamu Personel Yönetimi, İmaj Ankara 3 . Zeyyat Sabuncuoğlu, , İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000 3. 657 Devlet Memurlar Kanunu
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
3
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
3