of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-204
Kentleşme ve Konut Politikası
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
ÖĞR. GÖR. HATİKE KOÇAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Derste öğrencilerin kentleşme ve konut politikasıyla,
temel kavram, yaklaşım ve tartışmaları öğrenerek,
bunları yerel yerleşim ve barınma sorunlarına uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Dersin sonunda öğrenci;
1.Kent ve kentleşmeyle ilgili temel kavram ve yaklaşımları,
2.Büyükşehir ve büyükşehir alan planlamasını,
3.Çevrekentleşmeyi,
4.Kent politikasının oluşumunda planlama kavramının önemini,
5.Ülkemizdeki nüfus hareketlerini, kırsal yapının dönüşümünü, kent toprakları ve gecekondu sorununu
birbirleriyle ilişkileri
6.Konut politikaları ve doğal yıkım olayları hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
dersin temel öğrenme çıktısı türkiye'de uygulanan temel kentleşme ve konut politikaları hakkında genel bilgi oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Kentleşme ve kentleşmenin tarihsel gelişimi,
Kentleşmenin nedenleri,
Kentleşmenin etkileri ve kent planlaması,
Kent planlama süreci,
Bölgesel planlama,
Büyükşehir ve Büyükşehir alan planlaması,
Büyükşehir yönetimi ve hizmetleri,
Türkiye'de Büyükşehir yönetimi,
Çevrekentleşme,
Konut ve Kentsel dönüşüm,
Gecekondu,
Konut politikaları,
Kent bilim ve toprak sorunu,
Doğal yıkım olayları ve Türkiye.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ruşen KELEŞ, Kentleşme ve Konut Politikası, İmge Yayınevi,
Ankara, 2010. Yusuf Şahin, kentleşme politikası, ekin yayınevi, 2017
Diğer Kaynaklar
Ruşen KELEŞ, Kentleşme ve Konut Politikası, İmge Yayınevi,
Ankara, 2010. Yusuf Şahin, kentleşme politikası, ekin yayınevi, 2017
Materyal
Dokümanlar
Ruşen KELEŞ, Kentleşme ve Konut Politikası, İmge Yayınevi,
Ankara, 2010. Yusuf Şahin, kentleşme politikası, ekin yayınevi, 2017
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
 
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak