of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-210
Yerel Siyaset
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Tuna Emre KÖKLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Demokrasi, yerel, kırsal, yerel seçimler, seçim sistemi, yerel aktörler gibi konularda temel bilgilerin verilmesi.
Yerel siyaset ve demokrasi ilişkisini çeşitli yönleriyle kapsamlı bir şekilde aktarmaktır. Yerel siyasetin tarihi, gelişimi, demokrasiyle ilişkisi, yerel siyaset-demokrasi ilişkisini örnekleyen farklı kurumlar ve bu bağlamda kentin durumu dersin konu başlıklarından birkaçıdır.
Dersin Hedefleri
Yönetim kavramı ile demokrasi kavramı arasındaki ilişkiyi öğretmek.
Politika-yönetim ilişkisini anlamalarını sağlamak.
Yönetim sürecinde yerel dinamiklerin etkisini anlamak.
Seçim ve demokrasi kültürünü benimsemek.
Dünyayı tanımak.
Gelecek hakkında öngörü oluşturabilmek.
Yereli tanımak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencilerin Yerel siyasal aktörleri ve arasındaki ilişkileri öğrenir
Demokrasi hakkında temel bilgileri anlamlarını sağlamak
Demokrasi modellerini bilir.
Seçim sistemlerinin etkilerini ve yerel siyaset aktörleri arasındaki ilişkileri anlatabilir.
Demokratik tutum, davranış, uygulamalar ve haklar konusunda duyarlılık kazanır.
Dersin İçeriği
Siyaset, demokrasi, yerel demokrasi, kent, kentsel siyaset, yerel siyaset, yerel yönetimler, yerel seçimler gibi kavramları ve kuramsal yaklaşımları tartışmak;
dünyada ve Türkiye'de kentsel siyaset alanındaki politikaları ve uygulamaları incelemek;
Türkiye’de ve dünyada yerel seçim türlerini, yerel seçim sistemlerini öğrenmek ve incelemek
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
1
10
Ödev
1
10
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
Diğer Kaynaklar
1. ERYILMAZ, Bilal, (2008), Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara.
2. GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, (2006), Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 9. bası, Turhan Kitabevi, Ankara.
3. GÜLER, Birgül A., (1999), “Küreselleşme Döneminde Yerel Yönetimler”, Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi, Demokrasi Kitaplığı, WALD Yayını, İstanbul.
4. GÜLER, Birgül A., (2001), Yerel Yönetimlerde Reform Sorunu”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, Temmuz.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
5
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
5