of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-212
Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu ders kapsamında kurumlarda kriz dönemlerinde halkla ilişkilerin nasıl yayarlı olarak kullanılabileceğini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Acil durum öncesi, sırası ve sonrasında çevre, operasyon, üretim,
mülk ve insan hayatını tehdit eden olay yada kazayı önlemek, zararı
azaltmak, hazırlık yapmak, müdahale etmek, iyileştirmek için süren
süreçte acil durum planlamasını yaparak, bu planları ve programları
yürütecek ve destek verecek, acil durumları yönetecek ekip üyesi
olarak öğrencilerin acil durum planlarına ve acil durum yönetimine
aşina olmasını sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Afet ve acil durum yönetimin 8 ilkesini listeleyebilir. İlkeleri,
kavram ve terimleri açıklayabilir.
2.Tehlike ve risk analizini oluşturabilir. Acil durum ve Afet
planlama takımını oluşturabilir.
3.Afet ve acil durum yönetimin 4 safhasını açıklayabilir. Hazırlık ve
zarar azaltma faaliyetlerinin önemini yorumlayabilir. Müdahale veiyileştirme faaliyetlerini yorumlayabilir.
4.Afet ve acil durum bilgilerini toplayabilir. Afet ve acil durum
bilgilerini analiz edebilir. Müdahalede karşılaşılan problemleri
değerlendirebilir. İletişim ve yardımlaşmanın önemini yorum
layabilir.
5.Sürekli durum değerlendirmesinin önemini gözden geçirebilir.
Medya ve Halkla ilişkilerin önemini bilerek basın duyurusu
hazırlayabilir. Çevresel hasarları değerlendirebilir
Dersin İçeriği
Acil Durum Yönetiminin İlkeleri-Kavramlar-Tanımlar ve
Standartlar, Yasal Mevzuat Acil Durum Planı ve Acil Durum
Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve risk analizi, Dahili ve haricci
kaynaklar, Acil Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, Acil
Durumlarda Tahliyenin Önemi, Acil Durumlarda İletişimin Önemi,
Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma-HazırlıkMüdahale-İyileştirme
Safhalarının İncelenmesi, Masabaşı tatbikatla
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
10
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Türkiyede Yerel Yönetimlerde Kriz ve Afet Yönetim Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, 2016, ss. 195-219.
Diğer Kaynaklar
Türkiyede Yerel Yönetimlerde Kriz ve Afet Yönetim Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, 2016, ss. 195-219.
Materyal
Dokümanlar
Türkiyede Yerel Yönetimlerde Kriz ve Afet Yönetim Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, 2016, ss. 195-219.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Prof.Dr. Hasan TUTAR, Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2016.
Prof.Dr. Melek Vergiliel TÜZ, Kriz Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ankara, Kasım 2014.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
0
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
0