of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-215
Devlet Muhasebesi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hasan Hüseyin YİĞİT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Devlet Muhasebesi uygulamalarında son dönemde meydana gelen değişmelerin ele alınması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla derste, kamu mali reformu çerçevesinde uygulamaya konulan muhasebe esasları, hesap planı, hesap tanımları ve hesaplara ilişkin örnek uygulamalar ele alınacaktır. Ders süreci tamamlandığında öğrencilerin yeni devlet muhasebesi uygulamalarının kamu mali yönetimine katkısını değerlendirebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
*Devlet muhasebesi uygulamalarının Kamu mali yönetiminde oluşturdukları katkıları hedeflenir.
*Devlet muhasebesi açısından muhasebe esasları, hesap planı ve hesap tanımlarının ele alınması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
*Devlet muhasebesini tanımlar ve devlet muhasebesinin kamu mali yönetimindeki yerini ve önemini açıklar.
*Bir kamu kurumunda bir hesap döneminde yapılacak muhasebe işlemlerini ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçları açıklar.
*Devlet muhasebesi ile ticari muhasebe uygulamaları arasındaki farkları açıklar.
*Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi ile Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi arasındaki farkları açıklar.
*Tekdüzen Hesap Planının ve planda yer alan hesap sınıflarının, hesap gruplarının ve hesapların işlevini açıklar.
Dersin İçeriği
Kamu mali reformu çerçevesinde uygulamaya konulan muhasebe esasları ve hesaplara ilişkin uygulamalar irdelenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
1
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
KARACA Nevran, ALTUN Nurullah Devlet Muhasebesi Ders Notları
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
 
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak