of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-221
Hukuki Yazışma
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Kemal GÜLAY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin amacı hukuki terimler ve kavramlar ile adli yazışma usulleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesini sağlamaktır. 
Dersin İçeriği
Hukuki terimlere hakim olmak
Adli yazışma türlerine hakim olmak
Hukuki metinleri analiz edebilmek
Mahkeme kararlarını analiz edebilmek
Dilekçe türlerine hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
15
Destek Dersi
15
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersin amacı öğrencilere hukuki terim ve kavramları, adli yazışma prosedürlerini öğretmektir.
DK2
Öğrenciler aşağıdaki konuları eleştirme ve somut konulara dönüştürme becerisi kazanacaklar.