of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-225
Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yüksek performansa ulaşmanın yollarını öğretmek,
Kurumsal ve bireysel performans sistemlerinin önemimi açıklamak,
Çalışan performansının yükseltilmesi için "performans değerlendirme sistemlerinin" nasıl uygulandığını tartışmak.
Dersin Hedefleri
Yönetim ve örgüt fonksiyonları konularında ileri düzeyde bilgi ve beceriyle donatmak.
Bu alanlarda zor şartlarda isabetli karar verme yetkinliği kazandırmak.
Yenilikçi, araştırmacı, girişimci yetkinlik kazandırmak.
Sosyal ve etik sorumluluk kazandırmak.
Çevresiyle etkili iletişim kurma yetkinliği kazandırmak.
Liderlik yetenekleriyle donatmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bireysel performansın değerlendirilmesinde kullanılan yetkinlikleri sınıflandırır.
İşletme performansına etki eden faktörleri sınıflandırır.
Dersin İçeriği
Bu derste yüksek performansa ulaşmanın yolları ve 'toplam performans sisteminin' en etkin biçimde nasıl yönetileceği,İşletme performansının nasıl ölçüldüğü,çalışan performansının yükseltilmesi için 'performans değerlendirme sistemlerinin' nasıl uygulandığı tartışılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
3
15
Ödev
1
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
Diğer Kaynaklar
SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa, Alfa Aktüel yay., 2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
4
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
4