of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-209
Kamu Yönetiminde Araştırma Yöntem Teknikleri
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin bilimsel araştırma süreci bütünü ve verilerin değerlendirilmesini kapsayan araştırma tekniklerini öğrenmesidir. Öğrencinin araştırma sürecini tanıması,bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması.
Dersin Hedefleri
Bilimsel araştırmanın ne olduğunu, sürecini, yöntemlerini, türlerini ve bilimsel araştırmanın raporlanmasını öğrenmek.
1) Araştırma sürecini tanımak ve tasarlayabilmek 2) Veri elde edilebilecek kaynakları tanımak 3) Nicel ve Nitel Araştırma tekniklerini bilmek 4) Ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak 5) Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını bilmek 6) Araştırma Raporu Yazım Kurallarını bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsel araştırmanın temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir. 2 Bilimsel araştırma taslağı hazırlayabileceklerdir.
3 Araştırmanın aşamalarını açıklayabileceklerdir.
4 Bilimsel yöntemin aşamalarını ilişkilendirebileceklerdir.
5 Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilecekler.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini bilim ve bilimsel yaklaşımlar, bilimsel araştırma süreci, blimsel araştımada veri, araştırmalarada ölçme ve ölçekler, araştırma evreni ve örnekleme, nicel analiz yöntemleri, nitel analiz teknikleri oluşturmaktadır. Öğrencinin Merak Ettiği Alanlarda Araştırma Yapmasını, Rapor Hazırlamasını Ve Sunuş Yapmasını Sağlamak Amacıyla Plan, Hazırlık Ve Yazım, Anlatım Konularında Öğrencilerin Seçtikleri Konulara Göre Uygulamalar yapmak. Bağımsız çalışma ve kendi kendine öğrenme yeteneği kazanmak için. Mesleki ilgi ve öğrencilerin bilgi derinliğini artırma çalışmaları yapmak.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
147
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
- Altunışık, A., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Sakarya.
- Arıkan R., (2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
- Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın, 6. Baskı, 2007.
Diğer Kaynaklar
- Altunışık, A., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Sakarya.
- Arıkan R., (2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
- Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın, 6. Baskı, 2007.
Materyal
Dokümanlar
- Altunışık, A., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Sakarya.
- Arıkan R., (2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
- Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın, 6. Baskı, 2007.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
0
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
0