of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CKK-105
Teknik Resim
2.0
0.0
2.0
3.5
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Emrah ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Teknik resminin temel prensiplerini anlamak ve uygulama becerisi kazanmak.
Dersin Hedefleri
Temel mühendislik bilgilerinin uygulamalarını kazandırmak, mühendislik projeleri hazırlayabilmek, üç boyutlu düşünce temellerini oluşturmak ve temel yapısal elemanları kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Teknik resimin genel prensiplerini kavramak,
Teknik projeleri anlama ve çizim yeteneği kazanmak,
Üç boyutlu düşünme yeteneği kazanmak,
Mühendislik projelerini yapabilme ve yorumlayabilme,
Mühendislik çizimlerini gerçekleştirebilme,
Perspektif çizim yapabilme,
Teknik resim araçlarını ve tekniklerini kullanabilme,
Detaylı makine ve inşaat çizimleri yapabilmek,
Dersin İçeriği
Teknik resim ve kullanılan araçların tanıtımı, Kullanılan yazı araçlarının tanıtımı ve kağıt kullanımı, Ölçekler, Çizgi çeşitleri ve kullanımları, Geometrik çizimler, Elemanların üç boyutlu gösterimi, Perspektifler ve çeşitleri, Anlamları, Değişik elemanların çizimleri ve proje çizim kuralları, Belirli projeler üzerinde çalışmalar, Uygulama projeleri ve çizimleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
5
2
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
124
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Rashid Abdullayev, Gabil Abdulla, 2012. Teknik Resim - Temel Bilgiler ve Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı. 285 sayfa.
2-Akın Oğuz Kaptı, 2016. MKM103 TEKNİK RESİM DERS NOTU ve UYGULAMALARI, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ.
Diğer Kaynaklar
Diğer ders notu ve örnek çizimler
Materyal
Dokümanlar
https://emrahozturktr.wixsite.com/cevre
Ödevler
İki boyutlu çizimler
Perspektif çizimler
Üç boyutlu çizimler
Perspektif görünüşler
Geometrik çizimler
İz düşümler
En kesit alma
Ölçülendirme
Detaylı üç boyutlu teknik çizimler (makine)
Detaylı üç boyutlu teknik çizimler (İnşaat-yapı)
Sınavlar
vize ve final sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek.
4
2
Çevre Koruma ve Kontrol Programında tanımlanan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
4