of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CKK-107
Genel Mikrobiyoloji
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YAZICI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların çeşitliliği, birbirleriyle olan ilişkileri, beslenme yolları, gelişmeleri, genetik yapı ve fonksiyonları ile ilgili bilgilerin çevre koruma ile ilgili süreçlerdeki öneminin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Dersin hedefi, aşağıda bahsedilen öğrenme çıktılarını oluşturacak bilgi ve beceriyi öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Mikroorganizmaların kimya ve biyokimya ile olan ilişkilerini bilmek,
2. Uygulamalı mikrobiyolojinin çevre koruma uygulamalarındaki ve diğer bilim dallarındaki önemi hakkında bilgi sahibi olmak,
3. Mikroorganizmaların temel özelliklerini bilmek,
4. Mikroorganizma çalışmalarındaki temel laboratuar kullanımı bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tanımı, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikrobiyal dünya, bakteri yapısı, üremesi, metabolizması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antimikrobiyal kemoterapi, patojen bakterilerin genel özellikleri, viroloji, virüslerin genel özellikleri, insan virüsleri, mikoloji, funguslar, fungusların genel özellikleri, fungal hastalıklar, protozoa ve helmintler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
2
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
9
9
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
9
9
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu (basılmamış)
Diğer Kaynaklar
Ders notu (basılmamış)
Materyal
Dokümanlar
Ders notu (basılmamış)
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek.
4
2
Çevre Koruma ve Kontrol Programında tanımlanan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3