of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CKK-114
Yerel Yönetimler
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgi kazandırmak. Yerel Yönetimlerle ilgili temel bilgilerin verilmesi, Türkiye'de yerel yönetimlerin yasal/kurumsal boyutunun genel hatlarıyla tanıtılması, yerel yönetimlerin kuruluş sürecinin analiz edilmesi, yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukların incelenmesi ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve kavrama düzeylerini yükseltilmesidir.
Dersin İçeriği
Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetim birimlerini tanımak, yasal dayanaklarını incelemek ve reform süreçlerini anlamlandırmak. Yerel yönetim teorisi, Türkiye'de yerel yönetim birimleri ve Temel sorunları hakkında bilgiler aktarmaktır. Yerel yönetimlerde görev ve gelir bölüşümü, yerel yönetimlerin türleri ve tanıtılmasıdır. their
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları öğrenir 2) Yerel yönetimlerin yapısını öğrenir 3) Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki farklılıkları anlar 4) Yerel yönetimlerin hukuki dayanakları olan yasaları öğrenir 5) Yerel yönetimlerin hizmet sunma y