of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CKK-231
Çevre Ekonomisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
E-Posta
emrahozturk@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
hafta içi 15.00-17.00 arası
İş Telefonu
0 246 341 23 63
Dersin Amacı
Çevre, Çevre sorunları ve politikalarını genel olarak ve Türkiye ekseninde mikro ve makro ekonomik olarak ele almak bu dersin temel amacıdır. Ekonomik faaliyetler sonucu meydana gelen çevre sorunlarını önlemede hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde geliştirilen önleme ve iyileştirme araçlarının nasıl kullanıldığı analiz edilerek değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği
Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi, Kavramsal Çerçeve, Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı ve Nedenleri, Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi, Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi: Piyasa Başarısızlıkları, Çevre Sorunlarına Çözüm Alternatifleri: Yasal ve Piyasa Temelli Çözümler, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Ekonomisine Makro Ekonomik Yaklaşım, Çevre Politikası ve Yönetimi, Avrupa Birliği Çevre Politikası
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
30
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Doğal kaynaklar ve çevre kavramları ile ekonomi ilişkisini öğrenebilmek.
DK2
Çevre sorunlarının nasıl ortaya çıktığını ve nedenlerini öğrenebilmek.
DK3
Doğal kaynaklar ve çevrenin ekonomik analizini öğrenebilmek.
DK4
Doğal kaynaklar ve çevrenin ekonomik analizi ve piyasa başarısızlıklarını öğrenebilmek.
DK5
Çevre ve doğal kaynakların yönetiminde etkinsizlik ve piyasa başarısızlıklarını değerlendirmek.
DK6
Çevre sorunlarına yasal ve piyasa temelli çözüm alternatiflerini açıklayabilmek.
DK7
Sürdürülebilir kalkınma kavramını, tarihsel gelişimini, göstergelerini, strateji ve politikalarını açıklayabilmek.
DK8
Çevre ve makroekonomi ilişkisini değerlendirmek, çevre politikası ve yönetimini analiz etmek.
DK9
Avrupa Birliği çevre politikasını açıklamak.