of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BAS-808
Ticari Belgeler
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencileri işletmelerde kullanılan belgelerin, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları açısından özellikleri ve düzenlemeleri konusunda donanımlı bilgi sahibi yapmak. İş yerinde fatura veya fatura yerine geçen belgeleri ve diğer ticari belgeleri düzenleyebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Öğrencinin iş hayatında ve sosyal hayatında kazanması hedeflenen bilgi ve öğretiler aktarılır. İşletmelerde kullanılan ticari belgeleri ve beyannameleri tanıtmak ve uygulamalarının yaptırılmasıdır. Bu doğrultuda İş yerinde hızlı, pratik ve doğru bir şekilde ticari
belgeleri düzenleyebileceksiniz.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. İş hayatında karşılaşacağı olayları önceden anlatarak problemlerini çözmeyi, yollarını öğretmek. 2. Farklı sektörlerden, farklı iş kollarından bol ve çeşitli örnekler vererek öğrencinin iş yaşamında yabancılık çekmeyip kolay adaptasyonunu temin etmek. 3. Farklı hukuki yapıları ve büyüklükleri olan işletmeleri öğreterek, çalıştıkları iş yerlerinde bilinçli olarak bilgilerini kullanmalarını sağlamak. 4. iç ve dış ticarette kullanılan belgeleri, kullanım farklılıklarına göre ve görsel olarak tanımasını sağlamak 5. Öğrencinin iş yaşamında işletme ve işletmelerde kullanılan belgeleri genel olarak tanımak.
Dersin İçeriği
Ticari belgeler dersinde ticari işlemlerde çok sık kullanılan belgeler ve evraklar anlatılmaktadır. En çok kullanılan ticari belgeler, fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, makbuz ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca menkul kıymetler, hisse senedi, tahvil, bono, çek, poliçe, repo, hazine bonoları, devlet tahvilleri, finansman bonoları incelenir. Bu belgelerin uygulamaları yaptırılır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ticari belgeler ders notları.
Durmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZ, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Matbaası, Isparta, 2001. Resmi Gazete ,Yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerde belge oeişiklikleri.
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları.
Diğer Kaynaklar
Ticari belgeler ders notları.
Durmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZ, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Matbaası, Isparta, 2001. Resmi Gazete ,Yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerde belge oeişiklikleri.
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları.
Materyal
Dokümanlar
Ticari belgeler ders notları.
Durmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZ, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Matbaası, Isparta, 2001. Resmi Gazete ,Yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerde belge oeişiklikleri.
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
0
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
0