of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YRL-802
Güncel Ekonomik Sorunlar
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye’nin herhangi bir iktisadi sorununu, tarihsel gelişimi içinde ve bilimsel olarak ele alabilmek, istatistiksel veriler yardımıyla analiz edebilmek,
yapısal ve konjonktürel yönlerini ayırt edebilmek, yorumlayabilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek, bilimsel formata uygun olarak sunum yapabilmek ve raporlayabilmek.
Dersin Hedefleri
Bir iktisadi sorunu tüm yönleriyle ele alabilmek, konuyla ilgili tüm istatistiksel verileri elde edebilmek, bu verileri analiz edebilmek, tablo ve grafikler oluşturabilmek ve bunları yorumlayabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dönemin sonunda Türkiye’nin temel ekonomik sorunlarını teorik bilgilerle ve sayısal verilerle analiz yapabilecektir. Ayrıca iktisadi olayları bilimsel olarak yorumlayabilecek, çözüm önerileri getirebilecektir.
Dersin İçeriği
Ulusal ve uluslar arası kuruluşların istatistiksel veri tabanlarından yararlanma,
Türkiye Ekonomisi'nin önemli sorunlarının analizi:
Büyüme hızı, tarım, sanayi, hizmetler ve turizm.
Yatırım harcamaları, tüketim harcamaları ve tasarruf
Enflasyon, dış ticaret ve cari açık, dış borç
Bütçe dengesi: bütçe gelirleri ve harcamaları, iç borç
İşsizlik, asgari ücret, gelir dağılımı ve yoksulluk
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
5
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
5