of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-103
Yapı Malzemeleri
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Malzemelerin içyapılarını ve malzeme özelliklerine etkilerini anlayabilme, yapı malzemelerinin özelliklerini ve bu özelliklerin belirlenmesi için gerekli deneyleri kavrama ve uygulayabilme, yapıda kullanılan malzeme türlerini ve doğru malzeme seçimini yapabilme
Dersin Hedefleri
1. Malzemelerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
2. Malzemelerin iç yapılarının malzeme özelliklerine etkisi hakkında bilgi sahibi olmak,
3. Yapı malzemelerini sınıflandırabilmek,
4. Yapı malzemelerinin özelliklerini sınıflandırabilmek,
5. Yapı malzemelerinin özelliklerinin önemini kavramak,
6. Yapı malzemelerinin özelliklerinin belirlemede kullanılan deney yöntemlerini öğrenme ve yapmak,
7. Yapı malzeme türleri hakkında bilgi sahibi olmak,
8. Amacına uygun, standartlara uygun malzeme seçimi yapabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Malzemelerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olur,
2. Malzemelerin iç yapılarının malzeme özelliklerine etkisi hakkında bilgi sahibi olur,
3. Yapı malzemelerini sınıflandırabilir,
4. Yapı malzemelerinin özelliklerini sınıflandırabilir,
5. Yapı malzemelerinin özelliklerinin önemini kavrar,
6. Yapı malzemelerinin özelliklerinin belirlemede kullanılan deney yöntemlerini öğrenir ve yapar,
7. Yapı malzeme türleri hakkında bilgi sahibi olur,
8. Amacına uygun, standartlara uygun malzeme seçimi yapabilir.
Dersin İçeriği
Malzemelerin iç yapısı, yapı malzemelerinin özellikleri, yapı malzemesi türleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
10
Ödevler
5
4
20
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
2
1
2
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yapı Malzemeleri Ders Notları (Doç. Dr. Metin DAVRAZ)
Diğer Kaynaklar
1. Yapı Mühendislerine Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Ferruh Kocataşkın, İTÜ Müh. Mim. Fakültesi İnş. Böl., Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul, 1976.
2. Yapı Malzemesi I, Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK, Beta Basım Yayım AŞ., Ankara, 2000.
3. Malzeme Bilimi Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, Mehmet Selçuk Güner, Bakanlar Medya Ltd. Şti., İstanbul, 1999.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
2
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
2