of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-107
Mesleki Uygulamalar
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencileri yapı ve yapının sınıflandırılması,kazı,tahkim,drenaj,temel,duvar,baca,merdiven,çatı,sıva,
Badana,boya,karo,fayans ve kaplamalar hakkında bilgilendirme
Dersin Hedefleri
Yapı ve yapının sınıflandırılmasının öğrenilmesi
Zemin altı çalışmalarının öğrenilmesi
Zemin üstü çalışmalarının öğrenilmesi
Kaplama işlerinin öğrenilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yapının tanımı ve sınıflandırılmasının öğrenme
Kazı, tahkim,drenaj ve temel uygulamalarının öğrenme
Duvar çeşitleri ve örme tekniklerini anlama
Merdiven çeşitleri ve çizimlerini öğrenme
Basit merdiven hesapları yapabilme
Boya badana yapımı hakkında bilgi edinme
Karo,fayans,,ahşap,parke vb kaplamaların yapımını öğrenme
Bacalar ve baca tiplerini öğrenme
Dersin İçeriği
Yapı ve yapıların sınıflandırılması,zemin altı ve zemin üstü çalışmaları,kaplama işleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
2
5
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mesleki Uygulamalar Ders Notu (Doç. Dr. Metin Davraz)
Diğer Kaynaklar
1;M.Selçuk Güner,Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı 2009/istanbul
2;Köksal Özcan ,Yapı kitabı 1990/Ankara
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
3
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
4