of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-108
Beton Teknolojisi
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Beton ve beton üretiminde kullanılan malzemelerin özelliklerini kavrayabilme
Dersin Hedefleri
Agrega özelliklerini ve agrega deneylerini öğrenme,
Çimento özelliklerini ve deneylerini öğrenme,
Beton üretimi için gerekli bilgileri öğrenme ve uygulama.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenci, agrega ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
Agrega analizi ve deneyleri hakkında bilgi sahibi olur,
Agrega elek analizi yapabilir, çimento ve özelliklerini bilir,
Çimento ile ilgili deneyleri bilir,
Beton türleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
Beton bileşenlerinin beton özelliklerine etkilerini bilir,
Beton deneylerini bilir,
Beton karışımı hazırlayabilir ve basınç deneyini yapabilir.
Dersin İçeriği
Agrega türleri ve özellikleri, çimento türleri ve özellikleri, beton ve özellikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
4
3
12
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
5
2
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Beton Teknolojisi Ders Notu (Doç. Dr. Metin Davraz)
Diğer Kaynaklar
1. Yapı Malzemesi II, Prof. Dr. Bülent BARADAN, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir, 2004.
2. Yapı Malzemesi II, Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK, Beta Basım Yayım AŞ., Ankara, 2000.
3. Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri, Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara, 2004.
4. Malzeme Bilimi Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, Mehmet Selçuk Güner, Bakanlar Medya Ltd. Şti., İstanbul, 1999.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
3
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
3