of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-109
Teknik Resim
2.0
0.0
2.0
3.0
6.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Ömer ÇOBAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnşaat teknik resmiyle ilgili temel çizim ilkelerini kavrayabilme. Herhangi bir cismin görünüşünden perspektifini, perspektifinden görünüş çıkarmayı yapabilme. Çizilmiş bir resmi okuyarak yorumlama yapabilme.
Dersin Hedefleri
1) Teknik resim dilini öğrenciye kavratmak
2) Açıların ve geometrik çizim becerilerinin kazandırılması
3)Üç boyutlu ve uzamsal bakış açısının öğrenciye kazandırılması
4) Mesleki proje bakış açısının temelinin atılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Teknik resim temel ilkelerini, kullanılan araç ve gereçleri bilir. 2) Geometrik çizimleri yapabilir. 3) İzdüşüm ve görünüş çıkarabilir. 4) Ölçülendirme yapabilir. 5) Kesitler alabilir. 6) Perspektif Çizimleri yapabilir. 7) Çizilen bir teknik resmi okuyabilir.
Dersin İçeriği
İnşaat (yapı) resim parçalarını elle ve resim gereçleriyle çizebileme, öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi, geometrik çizimler yapabilme, bina projeleri konusunda bilgi sahibi olabilme
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
4
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
1
12
Ödev
0
0
Ödevler
10
2
20
Devam
1
20
Sunum
10
1
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
10
1
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
[1] Koparal-İplikçioğlu, Teknik Resim İst. 1994.
[2] Küçük, Mehmet, Teknik Resim İst.. 2005.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
0
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
0