of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:18.01.2023 08:57:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
INT-3203
Betonarme
4,0
3,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Betonarmenin tanımı, Beton sınıfları, çelik, davranış ilkeleri, kiriş ve kolonlar
Betonarme ve betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini
kavrayabilme, Betonarme yapı elemanlarını ve davranış ilkelerini
kavrayabilme, Bu elemanlardan en çok kullanılan döşeme, kiriş
ve kolon gibi elemanları betonarme olarak teşkil edebilme.
Dersin İçeriği
Çimento, agrega, su, karışım(özet bilgiler)
Beton, beton sınıfları, mekanik özellikleri, davranış
Çelik, çelik sınıfları, mekanik özellikleri, davranış
Kirişler, davranış, taşıma gücü, sınır değerler, boyutlandırma, çizim
Kolonlar, davranış, sınır değerler, boyutlandırma, çizim Yapıların sınıflandırılması
Taşıyıcı sistem seçimi
Nerelere kiriş, kolon, döşeme konur? Boyutları nasıl seçilir?
Kalıp planı hazırlanması, çizimi
Düzensizlikler
Yapıya etkiyen yükler, yük analizi
Döşemeler, döşeme tipleri, modelleme, sınır değerler, analiz, çizim
Temeller, temel tipleri, modelleme, analiz, çizim
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:13.01.2023 11:33:00)
DK1
Betonarmenin tanımı ve tarihi gelişimini söyler
DK2
Beton sınıfları ve dayanımlarını söyler
DK3
Betonarmede kullanılan çeliğin sahip olması gereken özelliklerini söyler
DK4
Betonarmenin avantaj ve dezavantajlarını söyler
DK5
Betonarmenin davranış ilkelerini açıklar
DK6
Taşıyıcı sistemlerine göre yapı sınıflarını söyler
DK7
Betonarme yapı elemanlarından döşemelerin hesabını yapar
DK8
Betonarme yapı elemanlarından kirişlerin hesabını yapar
DK9
Betonarme yapı elemanlarından kolonların hesabını yapar