of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-207
Şantiye Organizasyonu
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencileri proje çeşitleri ve hazırlama ilkeleri, ihalelerin yapılması, teminatlar, sözleşmeler, şantiyenin kurulması, iş programlarının hazırlanması, kontrol yönetmeliği hakkında bilgilendirmek
Dersin Hedefleri
Projelerin
İhale işlemleri ve sözleşmelerin
Şantiyelerin kurulmasının ve organizasyonun
İş programlarının
Kontrol hizmetlerinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler; proje hazırlanması,ihale yasası, ihale yapılması, İhale yöntemleri, sözleşme yapılması,
şantiyenin kurulması ve organizasyonu,iş programlarının hazırlanması, bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Projeler,İhale işlemleri ve sözleşmeler,şantiyenin kurulması ve organizasyonu,iş programları,kontrol hizmetleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
3
9
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
120
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Şantiye Organizasyonu Ders Notları (Doç. Dr. Metin DAVRAZ)
Diğer Kaynaklar
1;4734 sayılı kamu ihale kanunu
2;4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu
3;Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği
4;Yapım işleri genel şartnamesi
5;Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
2
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
4