of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-210
Yapılarda Enerji Tasarrufu ve İzolasyon
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencileri su, nem, ses, ısı ve yangın yalıtımları, kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgilendirmek
Dersin Hedefleri
Su ve nem izolasyonunu
Isı ve ses izolasyonunu
Yangın izolasyonunu
İzolasyon malzemelerinin tanıtılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
İzolasyonun tanımını ve önemini anlama
Su ve nem izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
Isı ve ses izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
Yangın izolasyonu hakkında bilgi sahibi olma
Cam yünü, Taş yünü, Perlit, Bims vb. izolasyon malzemelerini tanıma
Strafor, membran, gaz beton vb izolasyon malzemelerini tanıma
Temellerde bohçalama hakkında bilgi sahibi olma
Dış cephelerde mantolama hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Su, nem, ısı, ses ve yangın izolasyonunun uygulanması ve malzemelerinin tanıtılması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yapılarda Enerji Tasarrufu ve Yalıtım Ders Notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ)
Diğer Kaynaklar
1;Karl Lufsky(Ali İpekoğlu)/Yapılarda Su İzolasyonu/1980
2;M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı / 2009 İstanbul
3;Köksal Özcan /Yapı kitabı /1990 Ankara
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
3
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
4