of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-211
Yol Bilgisi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Karayolu güzergah elemanlarının hesap ve çizim ilkelerinin verilmesi
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ulaştırmanın tanımını, çeşitlerini söyler ve arasında kıyaslama yapar
Trafiğin tanımını hacim, hız ve yoğunluğunu tarif eder
Trafiğin saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık değişimini ve kapasiteyi etkileyen faktörleri açıklar
Yol sınıfını belirler ve kullanılmakta yol standardını açıklar
Geçki, istikşaf etüt, aplikasyonun tanımını yapar
Yol en kesitini çizer ve alan hesaplarını yapar
Kurp tarifini söyler kurp çeşitlerini açıklar
Görüş mesafesi ve kurblarda görüş mesafesini açıklar
Basit kurp öğelerini hesaplar
Dever ve rakortman hesabını yapar
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
14
1
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Baban Ertan,’’ Adım Adım Yol Standart Projesi 1-2-3’’, Hür Ofset, İstanbul ,1978
Umar Faruk ,Ağar Emine,’’ Yol Üstü Yapısı’’ ,İTÜ ,1991
Tunç Argun,’’ Geoteknik ve Uygulamaları’’,Atlas Yayın, İstanbul ,2002
Naim Yaman,Fikri Yaman,’’ Yol bilgisi’’, MEB basımevi ,İstanbul
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
0
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
0