of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-215
Yapılarda Hasar Tespiti
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN,Öğr.Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Amacı
RRöleve çıkarma temel ilkeleri, tarihi yapılarda bakım, onarım ve yenileme ve yeniden kullanım yöntemleri, kagir ve karkas yapılarda oluşan hasarların nedenleri ve hasar tespit yöntemleri
Dersin Hedefleri
1.Röleve hakkında bilgi edinmek
2.Rölevede kullanılan aletler hakkında bilgi sahibi olmak,
3, Restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, reintegrasyon vd. terimleri bilmek,
4. Restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlama esaslarını bilmek,
5. Deprem, faylar, depremin büyüklüğü ve şiddeti kavramlarını bilmek,
6. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasar nedenlerini bilmek,
7. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasarları analiz edebilmek,
8. Hasar tespitinde kullanılan tahribatlı deney yöntemlerini bilmek,
9. Hasar tespitinde kullanılan tahribatsız deney yöntemlerini bilmek,
10. Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemlerini istatiksel olarak analiz edebilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Rölevenin tarifini söyler
2.Rölevede kullanılan aletleri bilir
3.Restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, reintegrasyon terimlerini bilir,
4. Restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlama esaslarını bilir,
5. Deprem, faylar, depremin büyüklüğü ve şiddeti kavramlarını bilir,
6. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasar nedenlerini bilir,
7. Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasarları analiz edebilmek,
8. Hasar tespitinde kullanılan tahribatlı deney yöntemlerini bilir,
9. Hasar tespitinde kullanılan tahribatsız deney yöntemlerini bilir,
10. Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemlerini istatiksel olarak analiz edebilir.
Dersin İçeriği
Yığma ve betonarme yapılarda hasar türleri, nedenleri, alınacak önlemler, hasar belirleme yöntemleri ve sonuçların analizi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
95
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yapılarda hasar tespiti ders notu (Öğr. Gör. Mustafa Kaval)
Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ders notu (Prof. Dr. Metin Davraz, Yayınlanmamış)
Diğer Kaynaklar
Yapılarda hasar tespiti ders notu (Öğr. Gör. Mustafa Kaval)
Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ders notu (Prof. Dr. Metin Davraz, Yayınlanmamış)
Materyal
Dokümanlar
Yapılarda hasar tespiti ders notu (Öğr. Gör. Mustafa Kaval)
Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ders notu (Prof. Dr. Metin Davraz, Yayınlanmamış)
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
4
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
4