of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-216
Çevre Koruma
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnşaat uygulamalarında çevresel etkilerin en aza indirilmesi için gerekli teknik ve hukuki bilgilerin kavranması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi
Dersin Hedefleri
Çevre ilgili terminolojik bilgilerin kavranması,
İnşaat uygulamalarındaki çevresel etkilerin belirlenmesi ve en aza indirilmesi için yapılabilecek teknik ve hukuki uygulamaların kavranması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çevre ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma,
Çevre ile ilgili teknik bilgileri kavrama,
Çevre ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olma,
İnşaat işlerinde oluşabilen çevresel etkileri önceden öngörebilme,
İnşaat işlerinde çevresel etkilerin en aza indirilmesi için gerekli işlemleri yapabilme,
İnşaat işleri ile ilgili çevre mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma,
Çevresel etki değerlendirmesi işlemini kavrama,
Yeşil bina ile ilgili bilgi sahibi olma.
Dersin İçeriği
Çevre ile ilgili temel kavramlar, çevre ile ilgili mevzuat, yeşil binalar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
10
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Çevre Hukuku, Yusuf Güneş, Aynur Aydın Çoşkun, Kazancı Kitap, İstanbul, 2004.
2. Asfalt Endüstrisinde Çevre Mevzuatı, Hakan CEYLAN, Asfalt Müteahhitleri Derneği, 2007, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
 
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.