of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-234
Proje Etüdü ve Uygulaması
0.0
0.0
2.0
1.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenci, inşaat teknolojisi ile ilgili seçilen bir projenin, her aşamasını ferdi yada grup olarak yürütebilecektir
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Aldığı derslere uygun proje konusu tespit edebilecektir
2-Tespit edilen proje için iş programı hazırlayabilecektir
3-İş programına uygun yöntem ve kaynakları tespit edebilecektir
4-Proje ile ilgili literatür taraması yapabilecektir
5-İş programına göre proje aşamalarını (hesap/teori/deneysel) yürütebilecektir
6-Çalışma hedeflerine göre hesap, tablo, grafik çalışmalarını yapabilecektir
7-Yapılan çalışmanın bilgisayar çıktılarını alıp, dosyalayabilecektir
8-Tamamlanmış projenin sunumunu yapabilecektir
Dersin İçeriği
Proje konusu için alternatif çalışma alanları tespit etmek,Bilgi, beceri ve eğilimlerini tespit etmek
Proje konusuna karar vermek Seçilen proje konusunun malzeme ihtiyacını tespit etmek, Proje için gerekli ekipmanı tespit etmek,Çalışma ve uygulama ortamı hazırlamak,Proje için mali ve teknik imkanlarını tespit etmek,İş bölümü yapmak, İş takvimi yapmak,Proje için gerekli standart ve şartnameleri hazırlamak,Projenin yürütülmesi için gerekli teknik ve uygulama bilgilerini tespitetmek,Proje için gerekli bilgi ve dokümanları ilgili kaynaklardan temin etmek
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
0
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
0