of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INT-228
Genel ve Teknik İletişim
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilme. Mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme.
İletişim kavramının öğrenilmesi
İletişim biçimlerinin öğrenilmesi
İletişim türlerinin öğrenilmesi
Konuşma ve telefon iletişiminin öğrenilmesi
Beden dili ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi
Grafik iletişim ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi
Yeni teknolojilerin öğrenilmesi
İnternetin kullanımının öğrenilmesi
Dersin Hedefleri
İletişim yeteneklerinin geliştirilebilmesi ve yazışma ilkelerinin uygulanabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İletişim kavramının öğrenilmesi
İletişim biçimlerinin öğrenilmesi
İletişim türlerinin öğrenilmesi
Konuşma ve telefon iletişiminin öğrenilmesi
Beden dili ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi
Grafik iletişim ile ilgili uygulamaların öğrenilmesi
Yeni teknolojilerin öğrenilmesi
İnternetin kullanımının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
İletişimin tarifi ve türleri, Sözlü iletişim,Yazılı iletişim, Meslek hayatında
iletişim, Grafik iletişim, Teknolojik araçlarla iletişim
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-KIRMIZI H.,Genel ve Teknik İletişim, ISBN:975921834-8, Dilara Yayınevi, 2003,Trabzon,Türkiye
2-DEMİRAY U.,Meslek Yüksekokulları için Genel ve Teknik İletişim, ISBN: 975-8792-10-5 Pegem A Yayınları,2003, Ankara,Türkiye.
3.Genel ve Teknik iletişim, Hasan Kırmızı, Trabzon, 2006
4. İletişim ders notları, Nafiz AKGÜN
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek.
2
2
Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
1