of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-101
Ölçme Tekniği
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ölçme, kalibrasyon tanımını, temel ve elektriksel birim standartlarını kavrayabilme. Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplamasını yapabilme. Ölçme aletlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme.
Dersin Hedefleri
1. Uluslar arası sistemin (S.I.) kabul ettiği temel ve türetilmiş birimleri, ölçü aletlerinin sembolleri ve ilkelerini kavrayabilme.
2. D.C.ampermetre ve D.C.voltmetre olarak kullanılma ilkesini uygulayabilme. Direnç ölçme işlemlerini yapabilme.
3. Alternatif akım ve alternatif gerilim ölçülmesi ve bunlarla ilgili cihazların çalışma ilkeleri kavrayabilme.
4. Elektrik devrelerinde, güç ve işin ölçülme ilkelerini kavrayabilme, Watmetre ve sayaçlarla ölçme işlemi yapabilme.
5. Çeşitli yöntemlerle, elektrik-elektronik devrelerde devre elemanlarını ve parametrelerini tanıyabilme. Osiloskop ile ölçme yapabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel ve türetilmiş birimleri açıklar, önemli elektriksel birim standartlarını tanır. Standartı tanır, ölçme ve kalibrasyonun standartlardaki yerini açıklar.
2.Hataları gruplandırır. Ortalama, sapma ve standart sapmayı hesaplar. Ölçü aletlerinin özelliklerini belirtmek amacı ile kullanılan standart sembolleri tanır.
3. Döner bobinli galvanometreyi, ampermetre olarak kullanmak üzere şönt direnç hesabını yapar. Döner bobinli galvanometreyi, voltmetre olarak kullanmak üzere ön direnç hesabını yapar.
4. Döner bobinli galvanometreyi, seri ve paralel tip ohmmetre olarak kullanma ilkesini açıklar. Multimetreleri tanır ve gerekli ölçme işlemlerini yapar.
5. Sinüsoidal işaretin değerlerini (efektif, rms) açıklar. A.C. ölçümünde frekansın etkisini açıklar.
6. Elektrodinamik ölçü aletinin çalışmasını açıklar. A.C.işaretlerin doğrultularak ölçülmesini açıklar.
7. Değişik dalga şekillerinin ölçümünü yapar. Ölçü Transformatörlerini kullanım amacını açıklar.
8. D.C.ve A.C.güç ve iş kavramlarını açıklar.
9. Elektrodinamik wattmetrenin yapısını tanır. Güç faktörünü ölçer.
10. Bir fazlı ve üç fazlı sayaçları devreye bağlar .
11. Dirençleri ölçme tekniği açısından küçük, orta ve yüksek değerli dirençler olarak tanır. Voltmetre-Ampermetre yöntemi ile direnç ölçmeyi yapar.
12. Frekansmetreyi tanır ve frekans ölçümü yapar. Senkronoskopu tanır ve senkronizm anının belirlenmesinde kullanır.
13. Osiloskopun yapısı ve çalışma ilkelerini açıklar.
Dersin İçeriği
Ölçme, kalibrasyon, fiziksel ve elektriksel standart birimler ve birim çevirmeleri. Hata, gecikme ve ölçüm cihazı ile ilgili temel etkiler. Hataların sınıflandırılması ve bileşkeleri. Akım, gerilim ve güç ölçümleri. Elektriksel büyüklüklerin anlık, ortalama ve tepe değerleri. Aktif ve reaktif güç tanımı ve ölçülmesi. D?arsonval metre, elektrodinamik metreler, genel sınıflandırmalar, wattmetre, voltmetre ve ampermetreler. Direnç, sığa ve indüksiyonun ölçülmesi. Osiliskopla yapılan ölçümler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
4
14
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
14
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
14
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
154
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği Mahmut Nacar
Diğer Kaynaklar
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği Mahmut Nacar
Materyal
Dokümanlar
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği Mahmut Nacar
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
1
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.
1