of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-105
Elektrik Şebeke ve Tesisleri
4.0
0.0
1.0
4.5
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açıklayabilme.
Dersin Hedefleri
Aydınlatma tekniğinin temel özelliklerini kavratmak, aydınlatma tasarımı yapmak, iç tesisat projesinin yapım aşamalarını öğretmek, malzemeleri tanımak ve seçimini yapabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Işığın temelleri, insan gözü ve görme, ışığın davranışı,
2) Temel aydınlatma kavramlarının öğrenilmesi, aydınlatmanın faydaları,
3) Dış ve iç aydınlatma uygulamaları,
4) İç ve dış aydınlatma hesaplarının öğrenilmesi
5) İç tesisat malzemelerinin tanıtılması, özelliklerinin ve secimin öğrenilmesi
6) Kesit tayini, akim kontrolü ve gerilim düşümü kontrolünün öğrenilmesi,
7) Proje adımları, iç tesisat proje tasarımı, dosya hazırlama kurallarının kavranması
Dersin İçeriği
Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramlar, A.G. şebeke tipleri ve koruma önlemleri, elektrik tesisat teknolojisi ve koruma önlemleri. Kablo tipi ve kesitinin seçimi, Şebeke kurulum çeşitleri. Topraklama teknikleri. Elektrik şebeke tesisleri ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler. Elektrik projelerinde kullanılan şemaların çizilmesi, Elektrik tesislerinde kullanılan elemanlar ve bunların şematik karşılıkları. Elektrik tesisatıyla ilgili temel uygulamalar. Kurulan şebekenin güvenlik önlemlerinin alınması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
18
18
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
153
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Nacar M, ‘Elektrik Şebeke ve Tesisleri’ Color offset Matbaacılık, 2003, İskenderun, Türkiye,
2. Özdemir A. ‘Atölye-1’ Özkan Matbaacılık, Ankara, Türkiye
3. Elektrik Tesislerinde Güvenlik (Dr. Mustafa BAYRAM Beta Basım Yayımı)
4. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (EMO Yayınları)
5. Elektrik Tesisat Bilgisi 1 ve 2. (Ali HÜRER MEB Yayınları)
6. Elektrik tesisleri (Doç.Dr.İrfan GÜNEY M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları)
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.