of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-106
Temel Elektronik
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğrenenlere; elektriksel büyüklükler, temel elektrik kanunları, elektrik/elektronik devre elemanları, baskı devre tasarlama ve çıkarma, lehimleme tekniklerine ilişkin olarak bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır
Dersin Hedefleri
1) Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklayar
2) Elektrik/elektronik devre elemanlarını test eder
3) Temel elektrik/elektronik devreleri kurabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklayabilme
2) Yarı iletken teorisini, P ve N tipi yarı iletken maddeleri açıklayabilme
3) Diyot çeşitlerini, yapılarını, karakteristiklerini açıklayabilme
4) Elektrik/elektronik devre elemanlarını test edebilme
5) Temel elektrik/elektronik devreleri kurabilme.
Dersin İçeriği
1. Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, güç, enerji, iş, elektrik alanı, temel elektrik kanunları; Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları.
2. İletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları; atomik yapı, elektron, oyuk, iletken maddeler, yarı iletken maddede iletim teorisi, enerji seviyeleri.
3. Elektrik/elektronik devre elemanları; direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, zener diyot, transformatör, sigorta, led.
4. Sinyal üreteçleri; kullanımı, sinüs, kare, üçgen, testere dişi sinyaller, frekans ayarı, genlik ayarı.
5. Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, led, transistor, bobin, sigorta, zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri.
6. PNP ve NPN birleşimi, BJT çalışma prensibi,
7. Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
10
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
1
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
20
Toplam İşyükü/Saat
15
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
[1] Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, 1994
[2] Türköz, Mehmet Sait, ?Elektronik Devreleri-1 ve 2?, Birsen Yayınevi, 1999
[3] Hazen, M, ?Exploring Electronic Devices?, Saunders College Publ.
[4] Sedra and Smith, ?Microelectronic Circuits?, Oxford University Pres., 1998
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
1
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.
1