of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-112
Bilgisayar Destekli Tasarım
1.0
0.0
1.0
1.5
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
EMRE ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Elektrik/Elektronik devre tasarımı ile ilgili program paketlerinin genel yapısını kavrayabilme. Program paketini kullanarak tasarım yapabilme. Program paketini kullanarak devre analizi yapabilme.
Dersin Hedefleri
1. Program paketini çalıştırmak için gerekli donanım ve yazılımı kavrayabilme.
2. Mevcut program paketi yardımı ile devre şeması tasarımı ve çizimini yapabilme.
3. Program paketinin sanal ortamda sunduğu test cihazlarını kullanarak tasarlanan devrelerin analiz işlemlerini yapabilme.
4. Yapılan tasarım sonunda bu şekil ve semboller kümesinin uygun kağıda dokümanının alınma işlemini yapabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Programın yüklenmesi işlemini yapar. Programın özelliklerini açıklar.
2. Tasarım ortamındaki menüler ve bunlara ait komutların işlevlerini kavrar, komutları tasarım ortamında uygular.
3. Program paketinde devre oluşumunda kullanılan devre elemanlarının sembollerini tanır.
4. Çizim ortamına taşınan elemanların kopyalama, taşıma, döndürme, ayna görüntüsünün elde edilmesi, silinmesi gibi işlemleri yapar.
5. Çizim ekranını kopyalama çizim penceresinin ölçeğini büyültme, küçültme, çizim ekranında ızgara görüntüsü elde etme, çizim aralığını ayarlama işlemlerini kavrar, yaptığı tasarımda bunları uygular.
6. Bloklama ve kişisel sembol kütüphane oluşturma işlemlerini yapar.
7. Program paketinde kullanılan test cihazlarını tanır.
8. Program paketinin sanal ortamda sunduğu test cihazları ile tasarlanan devrelerin analiz metotlarını uygular.
9. Bir çizim dosyasının yazıcı ve çiziciden çıktısını alma işlemini yapar.
Dersin İçeriği
Elektronik devrelerin bilgisayar programları ile simule edilme yöntemlerinin temelleri. Programın bilgisayara kurulumu. Parçaların yerlerinin ve değerlerinin oluşturulması. Direnç, kondansatör, bobin, kaynaklar, transformatörler ve röleler gibi temel elemanların simulasyon özellikleri. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu devreler. Herhangi bir devrenin simulasyonu ve analizi. Ölçüm aletlerinin simulasyonları. Osiloskopun kullanımı ve özellikleri. İstenen özellikte bir devrenin program yardımıyla oluşturulması. Çizilen devre şemalarının yazıcıdan çıktılarının alınması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
50
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
7
7
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
80
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1 - Taşbaşı A., “Bilgisayar Destekli Tasarım Electronics Workbench 5.1 & Multisim 2001”, ISBN:975-8834-07-X, Altaş Yayıncılık, 2004, İstanbul, Türkiye.
2 -Yağımlı M., Akar F., “Bilgisayar Devre Dizaynı”, ISBN: 975-486-768-9, Beta Basın Yay., İstanbul , 1999
3- Yarcı K.- ÖZTÜRK O.-Aydınyüz E., “Bilgisayar Uygulamaları 1”, ISBN: 975-411-090-5, İstanbul, 1998
4- Özdemir A., “Bilgisayar Uygulamaları”, Bizim Büro Basım Evi, Ankara, 2003
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Ön görülen bir devrenin tasarımının yapılması
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.